Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Jędrzej Kistowski Firma Kistowski Tworzanki nr 2, 64-130 Rydzyna, NIP:. 69719230871.

 1. Definicje:
  1. Administrator – oznacza Jędrzej Kistowski Firma Kistowski Tworzanki nr 2, 64-130 Rydzyna, NIP: 6971923087, który jest administratorem danych osobowych, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika oraz świadczy usługi drogą elektroniczną.
  2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  5. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie https://www.kistowski.shop/.
  6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, który poprzez Serwis powierzył dane osobowe Administratorowi.
 2. Cele, warunki przechowywania i przetwarzania danych osobowych i plików Cookies
  1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie:
   • dla wypełnienia zobowiązań umownych,
   • dla wypełnienia obowiązków prawnych,
   • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.

   Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w zgodności z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktami prawa Unii Europejskiej.

  2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
   • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
   • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
  4. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
  5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
  6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim bez zgody Użytkownika.
  7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
  8. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://www.kistowski.shop/. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.
  9. Polityka prywatności może w przyszłości zostać zmieniona przez Administratora.
 3. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników przede wszystkim w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu, składania zamówień i zawierania umów z Administratorem.
  2. Dane osobowe zbierane są w trakcie składania zamówienia. Te dane to:
   • imię i nazwisko lub firma,
   • adres,
   • nr PESEL lub NIP,
   • numer telefonu,
   • adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
  3. Administrator może przetwarzać dane użytkowników w celach marketingowych, o ile użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.
  4. Administrator może przetwarzać dane użytkowników w celach statystycznych dla utrzymywania i ulepszania usług oraz oferty Serwisu, tak by zaspokajał potrzeby użytkowników.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, firmy kurierskie, instytucje płatnicze, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści), dostawcy usług księgowych.
  6. Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami podatkowymi powiększony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zarówno Administratora jak i Klienta.
  7. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  8. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
  9. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
  10. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  11. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 4. Polityka plików “cookies”
  1. Serwis prowadzony przez Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Pliki cookies, umieszczane są na urządzeniu, które Użytkownik wykorzystuje do przeglądania Serwisu, w celu zebrania informacji na temat jego wizyt Serwisie. Niektóre informacje są niezbędne, aby strona mogła działać prawidłowo.
  2. Czym są i do czego służą pliki „cookies”?
   Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, notebook, tablet, smartfon itd.) podczas przeglądania niektórych stron internetowych. Pliki cookies wykorzystujemy na przykład do określenia, czy odwiedzasz nas po raz pierwszy czy do ustalenia, które z funkcji naszego serwisu mogą zainteresować Cię w sposób szczególny. Pliki te mogą w istotny sposób usprawnić korzystanie z naszej witryny, zapisując Twoje preferencje podczas odwiedzin. Większość przeglądarek internetowych poinformuje Cię, w jaki sposób możesz zablokować akceptowanie nowych plików cookies oraz w jaki sposób zablokować już istniejące pliki. Powinieneś jednak zwrócić uwagę, że brak akceptacji plików cookies z Twojej strony może uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu.
  3. Jakich plików „cookies” używa Serwis?
   W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

   • „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
   • „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   • „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie Serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.
  4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  5. W plikach cookies nie są przechowywane dane osobowe Użytkowników Serwisu.
  6. Dodatkowe informacje dotyczące plików cookies wykorzystywanych w Serwisie:
   1. Niezbędne pliki cookies:
    Pliki cookies tego typu umożliwiają swobodne poruszanie się w serwisie https://www.kistowski.shop/ i korzystanie z wszystkich jego funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów strony (po zalogowaniu). Brak tych plików uniemożliwia korzystanie m.in. z funkcji zakupów.
   2. Pliki cookies związane z poprawą wydajności:
    Tego typu pliki cookies gromadzą informacje, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony, np. które strony odwiedza najczęściej i czy otrzymuje wiadomości o błędach ze stron. Wszystkie zbierane w ten sposób informacje są łączone oraz anonimowe i wykorzystywane wyłącznie do usprawnienia działania strony oraz do celów statystycznych.
   3. Pliki cookies związane z funkcjonalnością:
    Pliki cookies tego typu umożliwiają stronie zapamiętanie dokonywanych przez użytkownika wyborów i dostarczają ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcje (np. sposób wyświetlania i prezentacji produktów na stronie). Tego rodzaju pliki cookie mogą być również używane do zapamiętywania poczynionych zmian w zakresie rozmiaru tekstu, czcionek i innych elementów witryny, które można dostosować. Mogą także służyć do świadczenia usług, o które zabiega użytkownik, takich jak dodawanie komentarzy na forum. Gromadzone w ten sposób pliki i zawarte w nich informacje mogą być anonimowe i nie mogą być wykorzystywane do śledzenia aktywności użytkownika na innych stronach internetowych.
   4. Pliki cookies związane z targetowaniem i reklamą:
    Na podstawie tych plików serwisy www wyświetlają użytkownikom reklamy, które mogą ich zainteresować. Pliki używane są również do ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy oraz pozwalają mierzyć efektywność realizowanych działań reklamowych. Zwykle są umieszczane przez sieci i agencje reklamowe za naszą zgodą. Zapamiętują, że użytkownik odwiedził daną stroną i udostępniają tę informację innym organizacjom, np. reklamodawcom.
 5. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów realizujących płatności online:
  1. Dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim jeżeli Użytkownik wybierze jako sposób płatności zapłatę z wykorzystaniem podmiotów realizujących płatności online.
  2. Administrator współpracuje z następującymi podmiotami realizującymi płatności online:
   Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką
  3. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych określanych jako “Privacy Shield”, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony.
  4. Kategorie danych osobowych jakie są przekazywane:
   • adresy IP,
   • unikalne identyfikatory powiązane z przeglądarką, której używa Klient (czyli m.in. pliki Cookies), c) typ i ustawienia przeglądarki oraz urządzenia,
   • aktywność w witrynie https://www.kistowski.shop/,
   • źródła odwiedzin,
   • informacje o zakupach, sposobach płatności i dostawy.
 6. Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz i poprawiania
  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 oraz w celu zgłoszenia jakichkolwiek zdarzeń, mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@kistowski.shop
  3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. Postanowienia końcowe
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Administrator zastrzega także możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarza dane osobowe i zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszej polityki, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.